การจัดการฝึกอบรมออนไลน์เกี่ยวกับเอกสารปลอมแปลงและการสกัดกั้น ณ ชายแดนระหว่างประเทศ

ILEA Bangkok ร่วมกับกรมศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐฯ (CBP) และหน่วยสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (HSI) ได้จัดการฝึกอบรมออนไลน์เกี่ยวกับเอกสารปลอมแปลงและการสกัดกั้น ณ ชายแดนระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2564 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 40 ท่านซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรแนวหน้า เจ้าหน้าที่ความมั่นคงปลอดภัยชายแดน และเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนจากประเทศสมาชิก ILEA Bangkok 7 ประเทศ

การฝึกอบรมร่วมแบบออนไลน์โดย CBP และ HSI มีจุดมุ่งหมายมิใช่แค่ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออก แต่ยังรวมถึงการตรวจวิเคราะห์เอกสาร การตรวจจับสวมรอยเป็นผู้อื่นและการวิเคราะห์พฤติกรรม นอกจากนี้การฝึกอบรมออนไลน์ยังได้ครอบคลุมในหัวข้อการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับโดยให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งบ่งชี้ของการลักลอบค้ามนุษย์และคำถามที่ต้องใช้ถามกับผู้เสียหาย