การกลับมาของการฝึกอบรมแบบออนไซท์ของหลักสูตรการประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยของเหตุการณ์ที่มีความสำคัญ

ILEA Bangkok เริ่มการฝึกอบรมแบบออนไซท์ของปีนี้ด้วยหลักสูตรการประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยของเหตุการณ์ที่มีความสำคัญ (Major Events Security Coordination Course) ระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2565 ที่จังหวัดภูเก็ต

หลักสูตรการประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยของเหตุการณ์ที่มีความสำคัญ ดำเนินการสอนโดยสำนักงานตำรวจลับสหรัฐฯ หรือ U.S. Secret Service (USSS) และสำนักงานใหญ่รักษาความมั่นคงทางการทูตสหรัฐฯ หรือ Diplomatic Security Service (DSS) โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 46 ท่านซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายระดับกลางและระดับอาวุโสจากประเทศอินโดนีเซีย และประเทศไทย

หลักสูตรการประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยของเหตุการณ์ที่มีความสำคัญออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมออกแบบและวางแผนแนวทางการจัดการรวมถึงนำแผนดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ที่มีความสำคัญในอนาคตเช่น การประชุมเอเปค และการประชุมสุดยอดกลุ่มผู้นำ G20 ที่บาหลี การฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมนี้ยังได้แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นรวมถึงแนวคิดอันเป็นประโยชน์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสถานการณ์จำลองและการอภิปรายแบบกลุ่ม