หลักสูตรซีรีส์ด้านการต่อต้านการทุจริต: การค้ามนุษย์

ILEA Bangkok ร่วมกับหน่วยสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯ (Homeland Security Investigations หรือ HSI) และสำนักงานพัฒนาการดำเนินคดี ช่วยเหลือและฝึกอบรมระหว่างประเทศสหรัฐฯ (Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training หรือ OPDAT) จากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (U.S. Department of Justice หรือ DOJ) ได้จัดการฝึกอบรมออนไลน์เรื่อง ซีรีส์ด้านการต่อต้านการทุจริต: การค้ามนุษย์ ระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม 2564 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 33 ท่านซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนและพนักงานอัยการด้านการค้ามนุษย์จากประเทศบรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และติมอร์-เลสเตเข้าร่วมการฝึกอบรมนี้

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อต่อต้านและป้องกันการค้ามนุษย์ การฝึกอบรมนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเน้นย้ำความสำคัญของการทำงานร่วมมือกันระหว่างประเทศเท่านั้น แต่ยังมีการทบทวนพื้นฐานด้านการค้ามนุษย์ การนำเสนอในเรื่องวิธีการสืบสวนสอบสวนที่ให้ผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางและคำนึงถึงบาดแผลทางจิตใจ ความสำคัญของทีมสหวิชาชีพ และกรณีศึกษาต่างๆ หลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์แบบมีส่วนร่วมนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับผู้เชี่ยวชาญจาก HSI และ OPDAT