การประชุมเรื่องการค้ามนุษย์และการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก – การประชุมอภิปรายด้านนโยบายและการพัฒนาผู้บริหารเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (หลักสูตรออนไลน์)

ILEA Bangkok เริ่มต้นการฝึกอบรมประจำปี 2565 ด้วยการประชุมระยะเวลา 2 สัปดาห์ เรื่องการค้ามนุษย์และการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก – การประชุมอภิปรายด้านนโยบายและการพัฒนาผู้บริหารเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (หลักสูตรออนไลน์) ระหว่างวันที่ 10-20 มกราคม 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมอภิปรายจำนวน 36 ท่านซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน ผู้พิพากษา และอัยการระดับอาวุโสจาก 8 ประเทศสมาชิก

ด้วยความร่วมมือกับ ILEA Roswell ศูนย์ฝึกอบรมด้านการบังคับใช้กฎหมายระดับรัฐบาลกลางสหรัฐฯ (FLETC) หน่วยงานด้านการแสวงหาผลประโยชน์และลามกอนาจารในเด็ก (CEOS) กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ และฝ่ายสืบสวนสอบสวน กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ การประชุมอภิปรายแบบออนไลน์นี้ให้ความสำคัญกับการสร้างโมเดลตอบสนองระดับชาติครอบคลุมด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กออนไลน์ รวมถึงมุ่งเน้นแนวทางแบบมีผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสนับสนุนการให้ความร่วมมือของผู้เสียหายในขณะที่คดีดำเนินไปตั้งแต่การสืบสวนสอบสวนจนถึงการดำเนินคดี และเทคโนโลยีล่าสุดที่ใช้ในการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีค้ามนุษย์และการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก

ผู้เข้าร่วมอภิปรายสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์จากคดีที่เกิดขึ้นผ่านการอภิปรายกลุ่มและช่วงถาม-ตอบกับผู้เข้าร่วมอภิปรายท่านอื่น ๆ และผู้เชี่ยวชาญด้านการค้ามนุษย์