การฝึกอบรมหลักสูตรภาวะผู้นำสำหรับสตรีในสายงานบังคับใช้กฎหมายแบบออนไลน์ครั้งแรก

ILEA Bangkok ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมด้านการบังคับใช้กฎหมายระดับรัฐบาลกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FLETC) ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรภาวะผู้นำสำหรับสตรีในสายงานบังคับใช้กฎหมาย (Leadership for Women in Law Enforcement Course) แบบออนไลน์เป็นครั้งแรกระหว่างวันที่ 3-6 สิงหาคม 2564 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายสตรีทั้ง 44 ท่านจากประเทศสมาชิกของ ILEA 10 ประเทศ

การฝึกอบรมแบบออนไลน์ระยะเวลา 4 วันนี้ ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการส่งเสริมความสำเร็จและสร้างแรงบันดาลใจ การสร้างสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน และความท้าทายต่าง ๆ ที่ผู้นำสตรีต้องเผชิญในการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน การฝึกอบรมนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พูดคุย แบ่งปันประสบการณ์ แนวคิดที่สร้างสรรค์ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของพวกเขาแก่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายสตรีในภูมิภาคท่านอื่นๆ 

ILEA Bangkok ได้เชิญคุณอินทรานี สุมาวงศ์ อัยการอาวุโส สำนักงานคดีภาษีอากร สำนักงานอัยการสูงสุดจากประเทศไทย ผู้ช่วยผู้กำกับการ Yap Siew Cheng เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนคดีอาญาอาวุโส แผนกสืบสวนสอบสวนคดีอาญา สำนักงานตำรวจประจำเมืองอีโปห์ รัฐเปรัก ประเทศมาเลเซีย และคุณ Charisse A. Galarrita-Bitoon รองอัยการ สำนักงานอัยการเมืองคากายันเดโอโร ประเทศฟิลิปปินส์ เข้าร่วมการอภิปรายแบบคณะ เพื่อพูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์จากความก้าวหน้าในสายอาชีพของพวกเขารวมถึงวิธีรับมือกับความท้าทายเหล่านี้