หลักสูตรการฝึกอบรมแบบออนไลน์เรื่องการสืบสวนสอบสวนการลักลอบค้าสัตว์ป่า

ILEA Bangkok ร่วมกับสำนักงานสัตว์น้ำและสัตว์ป่าสหรัฐฯ (U.S. Fish and Wildlife Service หรือ FWS) ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์เรื่องการสืบสวนสอบสวนการลักลอบค้าสัตว์ป่า ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2564 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 32 ท่านซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน อัยการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสัตว์ป่าจากประเทศสมาชิก ILEA Bangkok 8 ประเทศ

การฝึกอบรมออนไลน์แบบมีส่วนร่วมโดยผู้เชี่ยวชาญจาก FWS นี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทบทวนและเสริมสร้างความรู้และเทคนิคการสืบสวนสอบสวนคดีสัตว์ป่าเพื่อต่อต้านอาชญากรรมสัตว์ป่า นอกจากนี้การฝึกอบรมฯ ได้กล่าวถึงหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบค้าสัตว์ป่าต่าง ๆ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) กฎหมายเลซีย์ (Lacey Act) และการนำเข้า/ส่งออกระหว่างประเทศ และให้ความสำคัญในเรื่องของการริเริ่มและการบริหารจัดการคดีสัตว์ป่า การซักถาม/สอบปากคำ การตรวจสอบยานพาหนะ ปฏิบัติการอำพราง และการเขียนรายงานคดี

หลักสูตรยังเน้นย้ำถึงความสำคัญในการพัฒนาและสานต่อการติดต่อในระดับโลกและความร่วมมือในการสืบสวนสอบสวน และเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำคดีสัตว์ป่าและอภิปรายปัญหาที่พบเจอในการสืบสวนสอบสวนรวมถึงสถานการณ์การค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายในภูมิภาคของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในปัจจุบันกับผู้เชี่ยวชาญจาก FWS