หลักสูตรออนไลน์เรื่องการสืบสวนสอบสวนการลักลอบค้าสัตว์ป่า

ILEA Bangkok ร่วมกับสำนักงานสัตว์น้ำและสัตว์ป่าสหรัฐฯ (U.S. Fish and Wildlife Service หรือ FWS) และกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์เรื่องการสืบสวนสอบสวนการลักลอบค้าสัตว์ป่า ระหว่างวันที่ 25-28 มกราคม 2565 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 28 ท่าน ประกอบด้วยอัยการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสัตว์ป่าจากประเทศสมาชิก ILEA Bangkok 8 ประเทศ

การฝึกอบรมออนไลน์ระยะเวลา 4 วันนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทบทวนและเสริมสร้างความรู้และเทคนิคการสืบสวนสอบสวนคดีสัตว์ป่าเพื่อต่อต้านอาชญากรรมสัตว์ป่า และเน้นย้ำถึงความสำคัญในการพัฒนาและสานต่อการประสานงานการแลกเปลี่ยนข่าวกรองระหว่างประเทศในระดับโลก การฝึกอบรมนี้ได้กล่าวถึงหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบค้าสัตว์ป่าต่าง ๆ เช่น การระบุสายพันธุ์สัตว์ป่า การริเริ่มแลการบริหารจัดการคดีสัตว์ป่า การซักถาม/สอบปากคำ ปฏิบัติการอำพราง และการเขียนรายงานคดี

ILEA Bangkok รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ คุณ Alfred Colby ผู้ช่วยทูตฝ่ายสำนักงานสัตว์น้ำและสัตว์ป่าสหรัฐฯ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้มากล่าวนำเสนอเกี่ยวกับงานสืบสวนสอบสวนล่าสุดรวมถึงผู้ประสานงานในระดับภูมิภาคด้วย