อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเตเข้าเยี่ยมสำนักงานโครงการ ILEA Bangkok

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 สำนักงานโครงการ ILEA Bangkok ได้รับเกียรติให้การต้อนรับ Ms. Elisa Maria da Silva อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเตประจำประเทศไทย ในการนี้อุปทูตรักษาการฯ ได้พบผู้บริหารของ ILEA Bangkok และได้หารือในเรื่องความร่วมมือและการเพิ่มโอกาสในการฝึกอบรมด้านการบังคับใช้กฎหมายระหว่าง ILEA Bangkok และเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเตซึ่งเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมกับ ILEA Bangkok มามากกว่า 14 ปี ทั้งนี้อุปทูตรักษาการฯ ยังได้ถือโอกาสพบปะทักทายกับเจ้าหน้าที่ล่ามพูดพร้อมชาวติมอร์-เลสเต 2 คนที่ปฏิบัติงานที่ ILEA Bangkok ด้วย

สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเตได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับการฝึกอบรมกับ ILEA Bangkok เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2549 และปัจจุบันมีผู้สำเร็จการฝึกอบรมจาก ILEA Bangkok มากกว่า 400 ราย