ILEA Bangkok บรรยายแนะนำหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจใหม่

สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกรุงเทพฯ (ILEA Bangkok) ร่วมกับฝ่ายความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและยาเสพติด (INL) สถานทูตสหรัฐอเมริกา ร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมงานสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บรรยายแนะนำ ILEA Bangkok และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจากประเทศสหรัฐฯ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจใหม่จำนวน 256 นายในการฝึกอบรมประกาศนียบัตรการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา

ในการนี้ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้กล่าวถึงความเป็นมา หน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงการดำเนินงานและความร่วมมือกับรัฐบาลไทย

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เข้าร่วมในครั้งนี้ประกอบด้วย ILEA Bangkok สำนักงานตำรวจลับสหรัฐฯ (USSS) สำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐฯ (DEA) หน่วยสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯ (HSI) สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐฯ (FBI) สำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (AFP) และตำรวจนิวซีแลนด์ (NZP)