หลักสูตรออนไลน์เรื่องการสืบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร์

ILEA Bangkok เริ่มต้นจัดหลักสูตรการฝึกอบรมในเดือน ธันวาคม ด้วยหลักสูตรออนไลน์เรื่องการสืบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร์ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 2564 หลักสูตรออนไลน์นี้ดำเนินการสอนโดยคณะวิทยากรจากสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐฯ หรือ FBI โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 40 ท่าน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนทางไซเบอร์จากประเทศสมาชิกของ ILEA Bangkok 5 ประเทศ 

ในหลักสูตรนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ถึงประวัติและการเชื่อมต่อระหว่างกันของอินเทอร์เน็ตรวมถึงเครื่องมือและเทคนิคการสืบสวนสอบสวนเพื่อสนับสนุนการดำเนินการสืบสวนและสอบสวนของเเจ้าหน้าที่ การฝึกอบรมโดยคณะวิทยากรจาก FBI ยังได้ครอบคลุมในหัวข้อที่อยู่ในความสนใจในปัจจุบันอันได้แก่ การเจาะระบบไซเบอร์ (Computer Intrusion) และสกุลเงินเข้ารหัส (Cryptocurrency)